Wijzigingen bestemmingsplan

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het gewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan Dombosch. Het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid tot 37 reacties. Naar aanleiding van deze zienswijzen geeft het college antwoord op tien afzonderlijke punten, en vraagt de raad hierover een beslissing te nemen.