Willemijn van Hees blijft

Willemijn van Hees gaat door als burgemeester van Geertruidenberg. De gemeenteraad heeft haar voorgedragen voor herbenoeming.

De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt af op 1 november 2018.

Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters van alle partijen in de raad aangevuld met twee adviseurs. De commissie adviseerde om Willemijn van Hees voor benoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Raadsvergadering

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 oktober stemde de gemeenteraad in met de aanbeveling tot herbenoeming.

Voordracht naar minister BZK
De voordracht gaat nu naar de commissaris der Koning. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar.

Bron: Redactie WBN, 31/10/2017