‘Windmolens? Dan wel natuurcompensatie’

Dijkversterking, zandwinning, de nieuwe hoogspanningsleiding, Hooipolder Plus, plannen voor zonnevelden bij RWE en nu windmolens.

Er staan de gemeente Geertruidenberg nog heel veel ingrepen in het landschap te wachten. Maar wat ontbreekt is natuurcompensatie.

Dat vindt de Natuurfederatie Geertruidenberg, die bij monde van Peter Verwaters tijdens de afgelopen raadsvergadering een pleidooi hield voor bescherming van de natuur. Hij haakte aan op de plannen voor windmolenparken in het Amergebied en tussen de polder van Raamsdonksveer en Waspik. Geertruidenberg wil de regie overnemen van de provincie, omdat de plannen anders worden opgelegd.

Een goed idee, vindt Verwaters, maar al die ‘stapelefecten’ van projecten zetten de biodiversiteit verder onder druk. Hij: ,,Door bomenkap van TenneT in het PNEM-bos en in de wijken is al 50 procent vegetatie verdwenen. Evenmin is er van de uitvoerder van de A27, Rijskwaterstaat, groene compensatie te verwachten.’ Zijn pleidooi: ,,Probeer alle projecten in de openbare ruimte alleen nog natuurinclusief uit te voeren. Het woord natuurcompensatie moet onderdeel zijn van alle projecten die nog komen.” De raad neemt 28 maart een besluit over windmolens.

Bron: BN De Stem – Marja Klein Obbink 14-03-19