Winkelleegstand als keuze?

Was de leegstand echt een keuze?

Het retail-onderzoek ‘Perspectief winkelgebieden Amerstreek’ werd deze week gepubliceerd en is een uitgebreid rapport met bruikbare uitkomsten. We noemen er enkele voor de gemeente Geertruidenberg:

 • Het aandeel ouderen zal sterk groeien en het aandeel jonger dan 65 zal sterk afnemen
 • Concentratie winkelaanbod in kern Raamsdonksveer biedt een goede uitgangspositie
 • Binnen het centrum is, ondanks de recente herinrichting, nog een verbeteringsslag te maken
 • De bestedingen vanuit het vrije tijdaanbod is wellicht een kansrijke sector voor versterking
 • 2009 in G’berg 119 winkels met 31.213 m2 wvo, in 2014 94 winkels met 24.934 m2 wvo

Voor ons ‘opmerkelijke’ bemerkingen die hierbij in het rapport gemaakt worden zijn:

 • Het leegstandspercentage is in werkelijkheid niet zo groot
 • Er staan panden bewust leeg
 • Uit recente cijfers van de gemeente (december 2014) blijkt dat reeds vele panden zijn heringevuld

En wij durven dan te concluderen dat de gemeente de leegstand bagatelliseert. Want het blijkt al jaren lastig voor de gemeente om te onderkennen dat we lokaal met de hoogste winkelleegstand in de regio kampen. En nu dit opnieuw als dusdanig wordt aangemerkt staan er bemerkingen bij om dit te ontkrachten. Maar is het erkennen van een probleem niet het begin van de oplossing?

Andere interessante uitkomsten zijn:

 • Dat het centrum dichtbij is, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid zijn belangrijke reden om naar het winkelcentrum te gaan
 • Aanbod/diversiteit winkels en sfeer/beleving zijn niet goed
 • 53% komt met de auto/motor
 • Verbeteringsuggesties zijn uitbreiding winkelaanbod (61%) en leegstand tegengaan (56%)
 • Overige wensen zijn meer terrassen (32%) en sfeer/ambiance/gezelligheid (27%)
 • Zwak functioneren circuit, centrale deel Keizersdijk is zwakke plek
 • Plannen voor de ‘knip’ zijn bedreiging (ondermijning kracht boodschappencentrum)

Het rapport biedt dus een interessant en bruikbaar startpunt. Ons voorstel is dan ook om het rapport serieus te nemen en vanaf daar gezamenlijk aan de toekomst te werken. Deze materie kan niet door partijen individueel worden opgelost.