Winkelleegstand blijft toenemen

Het Financieele Dagblad gaat op de voorpagina maandag in op het onderwerp winkelleegstand en meldt het volgende:

De winkelleegstand blijft maar toenemen, al acht jaar op rij. De grootste stijging diende zich vorig jaar aan, van 6,9% naar 7,5%. De oorzaken zijn bekend: er zijn te veel winkels gebouwd, consumenten kopen steeds meer via internet en voorheen goede retailconcepten zijn plots achterhaald. Een oplossing voor de oplopende leegstand is nog niet gevonden. Vooral kleinere gemeenten zonder een historisch stadscentrum hebben moeite het tij te keren.

Een oplossingsrichting wordt ook in het artikel benoemd:

Om het probleem aan te pakken moeten vastgoedeigenaren, gemeenten en winkeliers samenwerken zeggen experts. In de praktijk lijkt dit lastig te verwezenlijken. De belangen liggen ver uiteen en de genoemde partijen wijzen snel naar elkaar als resultaten uitblijven. Vastgoedeigenaren vragen te hoge huren, winkeliers doen te weinig om klanten te trekken en gemeenten geven te veel grond uit met een winkelbestemming, klinkt het dan.

Lees het volledige artikel in het FD van maandag 11 mei.