Winkelleegstand gemeente G’berg 16,4%

Te lezen in de detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020

Sinds het verschijnen van de regionale detailhandelsvisie West-Brabant in 2009 zijn de omstandigheden voor de detailhandel sterk veranderd. Deze visie sluit niet meer voldoende aan bij de huidige problematiek en de te verwachten ontwikkelingen. Nieuwe keuzes zijn daarom noodzakelijk geworden. Overleg tussen gemeenten heeft wel plaatsgevonden maar van afstemming van detailhandelsontwikkelingen op regionaal niveau is de afgelopen jaren nauwelijks sprake geweest.

  • De leegstand is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met name in de centrale winkelgebieden en op de verspreide locaties.
  • Het aanwezige winkelaanbod functioneert op een redelijk niveau, maar er is nu en voor de nabije toekomst toe geen distributieve uitbreidingsruimte aan te geven.
  • Een verdere toename van de leegstand is waarschijnlijk.
  • De volgende gemeenten kennen de meeste leegstand naar aantal verkooppunten en/of winkelruimte: Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Roosendaal, Werkendam en Woensdrecht.
  • Het zijn vooral de kleine panden die leeg komen te staan.
  • Bij de verspreide bewinkeling is de leegstand bij de winkelverkoopruimte verhoudingsgewijs veel meer toegenomen dan het aantal lege panden. Het zijn waarschijnlijk vooral grotere panden die hier leeg zijn komen te staan.

Het volledige rapport is in te zien via volgende link.