Winkelleegstand groeit, gemeenten bouwen door

De hoeveelheid winkels die leegstaat is gegroeid met 9%. Gemeenten gaan tegen de trend in door met het maken van nieuwe winkelplannen.

Leegstand in Roosendaal. © Robert van den Berge

Voor het eerst in jaren is de winkeloppervlakte in Brabant afgenomen: met één procent in twee jaar tijd. Dat wil niet zeggen dat daarmee de leegstand is opgelost.

Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017 die door de provincie is gepresenteerd.

De onderzoekers constateren dat de langdurige leegstand toeneemt. Intussen staan twee op de vijf winkelpanden langer dan een jaar leeg. Vooral middelgrote steden zoals Roosendaal en Bergen op Zoom lijden onder deze trend.

Waar in de vier grootste steden, waaronder Breda, de winkelleegstand slechts met een half procent is toegenomen, bedraagt de toename in de tien middelgrote steden de afgelopen twee jaar maar liefst 22 procent. En dan zijn het vooral de centrale winkelgebieden waar de hardste klappen vallen. ,,Daar ligt dan ook nog een grote opgave’’, constateren de opstellers van het rapport dan ook enigszins onderkoeld.

Ondanks de alarmerende gegevens blijven Brabantse gemeenten winkelplannen lanceren. De helft daarvan is zelfs al keihard vastgelegd in bestemmingsplannen. Overigens komt meer dan de helft van deze ‘harde winkelmeters’ terecht buiten het centrum.

Ook Brabantse bedrijventerreinen kampen met een toenemende leegstand. Eén op de vijf heeft te maken met ‘structurele leegstand’. Dat betekent dat een of meer gebouwen langer dan drie jaar niet worden gebruikt. In 2014 was dat nog 16 procent.

Het gaat het niet alleen om verouderde terreinen, meldt de voortgangsrapportage. Veertig procent van de complexen die als betrekkelijk modern te boek staan hebben toch last van leegstand.

In tegenstelling tot de manier waarop met winkelleegstand wordt omgegaan, houden de meeste gemeenten in dit geval wél rekening met dit groeiende probleem. Het aantal geplande bedrijventerreinen voor midden- en klein bedrijf is met 15 procent teruggebracht. Dat is 216 hectare. Maar dat is nog maar het begin. Ondanks de reductie is er nog steeds een overaanbod, zegt de provincie: ,,Het verder terugbrengen van plannen blijft dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek met de gemeenten.’’

Bron: BN De Stem