Woningprijzen dalen, rente omhoog

De prijzen op de huizenmarkt blijven dalen. In augustus werd voor bestaande koopwoningen gemiddeld 5,6 procent minder betaald dan in diezelfde maand van het vorige jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster die maandag zijn gepubliceerd. Ruim 38% minder woningen wisselden in augustus van eigenaar ten opzichte van augustus 2008 en alle typen koopwoningen zijn in prijs gedaald.

Een opmerkelijke ontwikkeling wanneer we de uitspraken van de ‘experts’ 2e helft 2008 bezien die verkondigden dat Nederland niet vatbaar zou zijn voor een dergelijke huizenmarktontwikkeling. Maar we mogen nu uitgaan van dit gegeven en tevens constateren dat de rente min of meer kunstmatig laag gehouden wordt (en niet veel lager kan…..). Dan is het de vraag welke invloed op de huizenmarkt stijgende rente gaat krijgen.

Hoe lokaal we ons ook binnen deze gemeente bewegen, de woningbouw heeft ruim meer dan een bovendorps karakter. Beschreven ontwikkelingen op de woning- en rentemarkt dienen daarom ook terdege afgewogen te worden bij de planvorming komende periode.