Woonvisie G’berg tegen het licht

Er wordt mogelijk pas op de plaats gemaakt voor het woningbouwprogramma in de gemeente Geertruidenberg. Dat maakte wethouder Ad van Onzenoort de gemeenteraad onlangs duidelijk. Op basis van een evaluatie, die binnenkort door het college van B en W wordt voorgelegd, wil hij samen met de raad bekijken in hoeverre de huidige woonvisie nog wel voldoet. In de woonvisie staat hoeveel huizen er in welke prijsklasse de komende jaren in de gemeente worden gebouwd.

De wethouder kwam met zijn mededeling nadat diverse partijen tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag hun zorgen uitten over de huidige economische situatie. Er is sprake van een financiĆ«le crisis, stagnerende woningprijzen en moeizame huizenverkoop. “Ik zou wel zot zijn als ik die zorgen niet zou delen”, aldus Van Onzenoort.De wethouder denkt aan het ‘verder in de tijd zetten’ van bepaalde bouwprojecten die nog op stapel staan. Door ze wel al op te nemen in nieuwe bestemmingsplannen, houdt de gemeente de regie en kan bekeken worden wanneer ze het beste uitgevoerd worden. “Een van die projecten zou de nieuwbouw van basisschool De Peuzelaer kunnen zijn. “Het was daarom niet vreemd dat het college van B en W liet weten een motie van de SP, over het evalueren van de woonvisie en het voeren van een brede discussie over een nieuwe visie, uit te voeren. Ook een flinke meerderheid in de raad steunde dit SP-voorstel. Alleen de VVD en het CDA waren tegen. De wethouder verwacht eind dit jaar of begin volgend jaar de evaluatie voor te leggen aan de gemeenteraad.