Woonwinkel Elftweg 17 afgewezen

De openbare besluitenlijst van het college dd 2 juli meldt het volgende:

Onderwerp:
Verzoek tot het vestigen van een woninginrichtingswinkel aan de Elftweg 17 te Raamsdonksveer
Besluit:

  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het vestigen van een woninginrichtingswinkel aan de Elftweg 17 te Raamsdonksveer;
  2. Verzoeker middels brief hierover te informeren.

Ons is verder onbekend wie het verzoek heeft ingediend en op welke gronden een afwijzing is gedaan. Detailhandel mag zich in ieder geval wel binnen dit gebied vestigen mits deze voldoet aan de eisen van volumineuze detailhandel.