WOZ-waarde is GEEN marktwaarde

Gelezen op vbomakelaar.nl

Door velen wordt de WOZ-waarde gelijkgesteld aan de marktwaarde. Een hardnekkige aanname, die we al jaren proberen te corrigeren. DE WOZ-WAARDE IS NIET DE MARKTWAARDE. De WOZ-waarde is een grondslag voor heffingen, niet de taxatie voor aankoop of verkoop of voor hypotheekverstrekking.

Toch wordt de WOZ-waarde door overheid, banken en verzekeraars toegepast als marktwaarde; in ieder geval voor hypotheekverstrekking bij een tweede of extra hypotheek, bij oversluiten of voor het bepalen van het maximale hypotheekbedrag dat boetevrij mag worden afgelost tot de WOZ-waarde. Gelukkig ging het gebruik van de WOZ voor bepaling van de maximale huurprijs niet door. Een taxatierapport blijkt niet langer noodzakelijk. De WOZ-waarde volstaat. Reden voor ons om te blijven ageren tegen de WOZ-waarde; of deze nu te laag óf te hoog is! Te hoog zorgt bij neergaande prijzen voor te hoge heffingen en belastingen. Te laag zorgt bij opgaande prijzen voor beperking in het verkrijgen van hypothecair krediet. Zodra de huizen/pandprijzen weer gaan stijgen, loopt de WOZ-waarde immers achter op de marktwaarde; in ieder geval één jaar. Bezwaar maken? Tegen een te hoge WOZ-waarde moet u circa een jaar wachten op resultaat. Tegen een te lage WOZ-waarde kunt u wachten tot u een ons weegt. Want tegen een te lage waarde is bezwaar niet mogelijk.