WOZ-waarde omhoog en geen klagers?

Huizen-/pandprijzen dalen, de WOZ-waarde gaat omhoog en toch klaagt bijna niemand. Dit is opmerkelijk aangezien bij het VOG-bestuur enkele ondernemers zich gemeld hebben met waardstijgingen tot bijna 20% en de verwachting is dat meer lokale ondernemers hiermee geconfronteerd zijn.


Huis-/pandeigenaren hebben nog hooguit enkele weken om protest aan te tekenen tegen de WOZ-waarde van hun huis/pand. Maar het ziet er niet naar uit dat veel mensen dat nog gaan doen. Van de huizenbezitters protesteerden twee jaar geleden nog 4,5% tegen de waarde die de gemeente toekende (en welke de basis vormt voor oa de berekening van OZB, eigenwoningenforfait en waterschap). Vorig jaar was dit 3,5% en dit jaar komt dit aantal naar schatting uit op 2,5%. Terwijl protesteren in bijna de helft van alle gevallen loont.

Voor panden heeft de gemeente Geertruidenberg de taxatie uitbesteed aan taxatieburau Tog Nederland Zuid bv uit Veldhoven. Uit meldingen van ondernemers blijkt dat hierbij sprake kan zijn van foutieve taxatie doordat men inschat welke faciliteiten een pand heeft zonder deze daadwerkelijk vast te stellen. Ook kunnen verkoopprijzen van omliggende panden of fictieve huurprijzen van omliggende panden een foutieve taxatie tot gevolg hebben. Een bezwaar en het nazien/lezen van een gedane taxatie verdient daarom zeker aanbeveling.