WSG: Beloofde info blijft uit

Medio mei verwachtte de WSG te berichten over de continuïteit en financiële positie. Zo berichtten zei in ieder geval eind maart na de aanstelling van een interim-bestuurder. En gelet op de betrokkenheid van de WSG bij diverse lokale projecten (centrum, Koninginnebastion, hoek Zalmweg/Maasdijk) is het ook voor ons als VOG-collectief interessant om deze materie te blijven volgen.

Mei nadert zijn einde en vanaf de WSG blijft nadere info vooralsnog uit. Middels een vertrouwelijke brief aan de raad geeft het College echter afgelopen dagen enige info: ‘Woningstichting WSG heeft nog nauwelijks voortgang geboekt met het inventariseren van haar projecten.’

16 mei is er overleg geweest tussen het gemeentebestuur en interim-bestuurder Peter Ruigrok en zijn belangrijke gemeentelijke projecten besproken. (Waarbij het natuurlijk interessant zou zijn om te weten welke projecten men ‘belangrijk’ acht). Ook zou gesproken zijn over de jaarrekening welke nog uitblijft en deze wordt voor 1 juli verwacht.

In het vertrouwelijk schrijven bericht het gemeentebestuur verder dat men juli weer een overleg heeft met WSG met daarbij volgende bemerking: ‘Uiteraard blijven wij onze belangen behartigen waarbij wij zullen vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken, zoals ook vastgelegd in overeenkomsten.’

Eerder toegezegde termijnen gaan dus ruim langer duren, de onduidelijkheid blijft, ‘belangrijke’ lokale projecten zijn benoemd maar onduidelijk is welke dat zijn en vervolgoverleg volgt in juli. Dan de zomerperiode in en september/oktober gaan we weer eens verder kijken…….. We hopen het niet maar het scenario lijkt zich wel zo te gaan ontwikkelen.