WSG best scorende corporatie

Woningstichting (en tevens VOG-lid) WSG is als beste beoordeeld in de Prestatie-index 2006 voor woningcorporaties (2.500-5.000 woningen) zoals vastgesteld door het ministerie van VROM. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) ziet deze index als een stimulans voor corporaties om hun activiteiten op de woningmarkt inzichtelijk te maken en te vergelijken.

De Prestatie-index geeft weer welke woningcorporaties het beste presteren in aantallen nieuwe, verkochte en gesloopte woningen. De prestaties van alle corporaties zijn twee jaar geleden voor het eerst vastgelegd in een landelijke prestatie-index. Om een beter beeld te krijgen van de zeer divers samengestelde groep van woningbouwcorporaties zijn voor 2006 de corporaties ingedeeld naar grootteklasse. De WSG wordt als beste beoordeeld in de categorie corporaties die tussen de 2.500 en 5.000 woningen beheren. Een prestatie van formaat wanneer men beziet dat de andere grotere corporaties (en best beoordeelden in hun groep) allen uit de grote steden komen.