WSG blijft mogelijk tot eind 2018 bestaan

“We houden er rekening mee nog geheel 2018 operationeel te zijn”, verklaart woordvoerder WSG. Voor huurders verandert er voorlopig niets. 

Dat WSG nog intact blijft, heeft te maken met het feit dat het Rijk nog geen besluit heeft genomen over de sanering van WSG. De Geertruidenbergse corporatie, actief in heel West-Brabant, wil op houden te bestaan en opgaan in acht andere corporaties uit de regio. Zoals Thuisvester, WonenBreburg en AlleeWonen. Zij nemen zo’n 4.000 huurhuizen over van WSG. Met name voor Thuisvester (Oosterhout) betreft het een flink aantal woningen.

Schulden
De acht corporaties nemen ook de schulden van WSG over. Deze schulden zijn ontstaan na financiële problemen in 2011. De voormalige leiding had voor ruim 800 miljoen euro aan leningen afgesloten. Dat zorgde voor een enorme rentelast. Vanaf 2013 is door huidig directeur Liesbeth van Beek de sanering ingezet.
In november 2017 heeft WSG het saneringsplan ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De corporatie heeft ook een aanvullende saneringsaanvraag ingediend. Daarin wordt om financiële steun gevraagd. Om hoeveel geld het gaat, kan woordvoerder Van den Bergh nog niet zeggen.

Juli
Het ministerie zou in eerste instantie in april met duidelijkheid komen. “Maar het proces moet zorgvuldig verlopen, er is meer tijd nodig”, zegt Van den Bergh. “We verwachten dat de overheid in juli een saneringsbesluit kan nemen.”
Huurders merken niks van de vertraging. “WSG blijft voorlopig het aanspreekpunt. Onze organisatie houden we op orde om een goede dienstverlening te garanderen.” Voor medewerkers van de corporatie geldt een sociaal plan. Bij WSG gaat het om zo’n dertig medewerkers, in totaal 23,8 fte.
WSG huurt momenteel een kantoor van de gemeente Geertruidenberg aan de Markt. Wanneer duidelijkheid is over de opheffing van de corporatie wordt de huur opgezegd.

Bron: BN De Stem