WSG: geen grote projecten meer?

Woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg gaat een hele andere koers varen. Ze stapt af van het ontwikkelen van vaak grootschalige projecten en sluit een fusie met andere woningcorporaties niet uit.

Interimbestuurder Peter Ruigrok heeft begin deze maand de raad van commissarissen van WSG een plan van aanpak voorgelegd. Daarin worden vier scenario’s voor de toekomst geschetst:

  1. WSG richt zich alleen nog op het huidige woningbestand, eventueel aangevuld met een klein aantal nieuwe projecten op het gebied van wonen en zorg.
  2. Vanuit eigen kracht gaat WSG samen met één of meerdere kleinere woningcorporaties.
  3. WSG wordt toegevoegd aan een grotere woningcorpoartie als een zelfstandig opererend onderdeel.
  4. Opsplitsing van bedrijfsonderdelen en activiteiten.