Zelf MVO

** Donderdagavond 4 juni uitreiking MVO-prijs Geertruidenberg 2015 in de Lambertuskerk te Raamsdonk **

Gelezen op rijksoverheid.nl

Als ondernemer heeft u zelf een verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven en brancheorganisaties zijn aan de slag met MVO.

Aan de slag gaan met MVO betekent:

  • De risico’s voor mens en milieu in uw productieketen in kaart brengen.
  • Maatregelen nemen om deze risico’s te voorkomen en te verminderen. En verantwoording geven over hoe u de effecten aanpakt.
  • Uw invloed gebruiken om de situatie te verbeteren.

Er bestaat geen wetgeving voor MVO. Wel zijn er richtlijnen en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarin staat dat bedrijven zich bewust moeten zijn van het effect dat ze hebben op mens en milieu. Zowel in het eigen bedrijf, als bij leveranciers en onderaannemers.

De overheid stimuleert bedrijven met MVO aan de slag te gaan. Onder meer met voorlichting en door zelf het goede voorbeeld te geven.