Zelfstandigen geen recht op ww

Zzp’ers die geen inkomsten hebben kunnen weinig verwachten van de Bijstandverlening Zelfstandigen door gemeenten. Dat zegt ZZP Nederland naar aanleiding van het rapport ‘Ondersteuning van zzp’ers door gemeenten’, dat uitgebracht werd door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

Volgens ZZP Nederland wordt in het rapport voornamelijk gekeken naar het perspectief van de gemeenten en niet naar dat van de zelfstandigen.

Het is een moeilijke tijd voor veel zzp’ers. Volgens het onderzoek van de RWI hebben veel zelfstandigen niet de capaciteiten die zij nodig hebben om het als zzp’er te redden in een tijd van laagconjunctuur. Aangezien zelfstandigen geen aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering, komen velen van hen hierdoor in de financiële problemen. Dit zou ondervangen moeten worden door de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) een wet die ondersteuning moet bieden voor zelfstandigen zonder inkomen. Toch zet de BBZ geen zoden aan de dijk. Volgens het onderzoek van de RWI ligt dit aan de zzp’ers zelf, die te laat of helemaal niet zouden aankloppen bij het gemeenteloket en niet bereikbaar zouden zijn voor gemeenten.

ZZP Nederland denkt hier anders over. ‘Gemeenten weten vaak zelf niet hoe ze met de BBZ-regeling moeten omgaan. Veelal worden zelfstandigen die aankloppen om steun in eerste instantie afgewimpeld en afgewezen. Als de zzp’er daarna toch volhardend is, moet een ambtenaar beoordelen of men in aanmerking komt voor bijstand. Deze beoordeling verschilt per gemeente en per ambtenaar. Vervolgens ontstaat een lange procedure (drie maanden is geen uitzondering) waarbij zoveel mogelijk obstakels in de weg worden gelegd om het onmogelijk te maken een uitkering te ontvangen. In dit traject vallen veel slachtoffers die afhaken omdat een faillissement niet meer te vermijden valt’, aldus de brancheorganisatie.