Zienswijze bestemmingsplan buitengebied

Op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied is door het VOG-bestuur vorige week en binnen de uiterste indientermijn een zienswijze ingediend. Hierdoor lijkt het er bijna op dat we als VOG standaard tot het indienen van zienswijzen zijn overgegaan doch dat is zeker niet de bedoeling. Wanneer (bestemmings)plannen echter op hoofdlijnen zaken bevatten die de belangen van lokale ondernemers in negatieve zin kunnen treffen dan zullen we als VOG (op verzoek/in overleg met ondernemers) steeds een zienswijze indienen. Een goed en contructief overleg vooraf zou dit ons inziens overigens vaak kunnen voorkomen.

Via onderstaande link kan de ingediende zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied ingezien worden. Zienswijze gaat oa in op de wijze waarop de gemeente overleg gevoerd heeft/ge├»nfomeerd heeft, de overmatig positieve beschrijving van recreatie & toerisme die is opgenomen en de ‘magere’ wijze waarmee de bedrijvigheid op bedrijventerrein Gasthuiswaard beschreven is.

Momenteel loopt ook de inzagetermijn voor het bestemmingsplan Gasthuiswaard en in overleg met een aantal ondernemers zijn we als VOG ook bezig met een zienswijze op dit bestemmingsplan. Zienswijzen die niet ‘voor’ of ‘tegen’ zijn maar een reactie/reacties van een belanghebbende/belanghebbenden betreft/betreffen.