Zondagopenstelling en kansen toerisme

De zondagopenstelling is vooral een item vanwege een beperkt aantal winkels die open zijn of gaan (oa. AH en Jumbo). De mogelijkheid tot zondagsopening zou echter nog meer kansen kunnen bieden wanneer we het historische/toeristische karakter van de kern Geertruidenberg hierbij kunnen benutten.

Recreatief winkelen is namelijk een populaire vrijetijdsactiviteit. Steeds vaker combineert de consument daarbij het winkelen met bezoek aan horeca, cultuur, etc. Een centrum met een uniek historisch karakter zoals Geertruidenberg zou hiervan gebruik moeten kunnen maken. De historie en uitstraling is aanwezig en het winkelen is bij uitstek een elk-weer activiteit. De combinatie van die twee zoeken/stimuleren betekent ook dat deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken waarbij een verdere ontwikkeling van de horeca tevens een bruikbaar middel zou kunnen zijn.

Oa volgende factoren zijn hierbij als van belang vastgesteld (rapport BRO 2011 ‘Midden-Brabant, Toegevoegde Waarde zondagopenstelling’):

  • De consument bezoekt gemiddeld circa 5 a 6 koopzondagen per jaar, maar wenst helderheid over de data en de deelname;
  • De consumenten verwachten dat vrijwel alle zaken geopend zijn en als dat niet het geval is komt met niet snel opnieuw;
  • Vooral centrumgebieden en thematische winkelcentra zijn op koopzondag in trek, thematisering biedt kansen.