Zorg kiezers en dalende opkomsten

De economie blijkt volgens CBS-onderzoek de grootste zorg van de kiezers. De politici profileren zich echter met een veelheid aan onderwerpen en lijken zich er dan achteraf over te verwonderen dat de belangstelling/opkomst tegenvalt. Want verwacht wordt dat de helft gaat stemmen voor de Provinciale Staten en dat is duidelijk minder dan 4 jaar geleden toen de opkomst uitkwam op 56%.

De opkomst voor de Statenverkiezingen daalt al jaren. In 1978 stemde bijna 80% van de kiesgerechtigden. 2007 en 2011 was dit nog slechts 46,4 en 56,0%. De opkomst voor de laatste Waterschapsverkiezingen waren nog lager: slechts 23%.

De tendens is duidelijk want ook de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gingen de boeken in als die met de laagste opkomst ooit. Ook hier zet de opkomstdaling zich voort en nam slechts 53,8% van de kiezers de moeite om te gaan stemmen.