Zorg raad over BIZ

De gemeenteraad van Geertruidenberg ziet nog enkele haken en ogen aan het plan voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op het Veerse industrieterrein Dombosch.

In een BIZ betalen bedrijven een iets hogere ozb (+0,07 procent). Ondernemers bepalen vervolgens zelf hoe ze dat geld inzetten om voorzieningen in de zone te verbeteren.

Vóór de gemeente zo’n BIZ in mag stellen, moet blijken dat er voldoende draagvlak is onder betrokken ondernemers. Minstens de helft moet reageren op de vraag of zij een BIZ willen, en tweederde daarvan moet positief antwoorden. Diverse fracties wezen er op dat bij een informele inventarisatie minder dan de helft reageerde.

Enkele fracties maken zich zorgen over de samenstelling van het bestuur van de stichting, die straks bepaalt hoe de BIZ-gelden worden ingezet. Op dit moment zijn twee bestuursleden bekend: beiden VOG-leden. Keerpunt ’74 en de Partij Samenwerking hamerden op het belang van een ‘bredere vertegenwoordiging’. Volgens wethouder Albert Smit komt er vanzelf een meer divers bestuur, als de plannen verder vorderen.