Zuidelijk zoekgebied voor 150 kV-hoogspanningsverbinding

Op onderstaande kaart ziet u welk deel van onze gemeente hiermee wordt bedoeld.

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, komt ondergronds te liggen. Op 29 november besprak de gemeenteraad de diverse zoekgebieden waar de ondergrondse verbinding komt te liggen. De gemeenteraad koos voor het zuidelijk zoekgebied. Op onderstaande kaart ziet u welk deel van onze gemeente hiermee wordt bedoeld. We voeren dit project samen uit met Tennet.

Samen de mogelijkheden bespreken
De komende periode gaan we samen met direct betrokkenen, zoals bewoners, grondeigenaren en ondernemers uit het zuidelijk zoekgebied, de mogelijkheden bespreken voor de ligging. Dit gebeurt in de vorm van een aantal ‘Ontwerpateliers’. Op het moment dat er verschillende kabeltracés haalbaar zijn, brengen we hiervan de verschillende effecten in beeld. De uitkomsten leggen we vervolgens voor aan de gemeenteraad die een besluit neemt. Dit staat gepland voor de zomervakantie 2019.

In de tweede helft van 2019 gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het gekozen kabeltracé en het uitvoeren van bodemonderzoeken. Daarna volgt een ruimtelijke procedure. We streven ernaar om in 2021 te starten met de werkzaamheden.

De gemeente houdt u op de hoogte
Bewoners, grondeigenaren, ondernemers en overige belanghebbenden uit het zuidelijk zoekgebied ontvangen begin januari 2019 een uitnodiging om deel te nemen aan de ‘Ontwerpateliers’. Bent u ook geïnteresseerd? Houd dan het huis-aan-huisblad (vanaf 1 januari Het Kanton), de digitale gemeentenieuwsbrief en de website in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.tennet.eu/geertruidenberg of www.geertruidenberg.nl/150kv.

Bron: gemeente Geertruidenberg