Zwaar geschut om dijkplan G’berg?

De provincie Brabant overweegt grof procedure-geschut in te zetten, bij waterschapsbesluit om de dijk bij de Slikpolder langs de Donge.

De Slikpolder zoals hij er nu nog bij ligt. © Sjoerd Marcelissen

De provincie Brabant overweegt grof procedure-geschut in te zetten, wanneer waterschap Brabantse Delta vasthoudt aan het besluit om de dijk bij de Slikpolder langs de Donge in Geertruidenberg te verleggen in plaats van te versterken.

,,Het plan van het waterschap schiet namelijk een belangrijk doel voorbij: draagvlak’’, zegt gedeputeerde Johan van den Hout.

Draagvlak is voor het provinciebestuur van groot belang. Tot nu toe is dat in alle opzichten afwezig. Zowel het volledige gemeentebestuur van Geertruidenberg, omwonenden, milieuverenigingen en de provincie zien niets in het voorstel van het waterschap om de dijk te verleggen. Het zet een dikke streep door een natuurplan dat onderdeel uitmaakt van het project Dongeoevers.

De sfeer tussen gemeente en Brabantse Delta-bestuurder Louis van der Kallen is al tot het vriespunt gedaald. De ‘zeer verontwaardigde’ raad van Geertruidenberg vindt het onacceptabel dat het waterschap zijn advies ‘bagatelliseert’.

Provinciebestuurder Van den Hout is iets diplomatieker, maar laat weten dat ook hij zich nog niet neerlegt bij de plannen van Brabantse Delta. ,,Je moet niet roomser dan de paus willen zijn. Het voorstel dat wij steunen, dijkverzwaring, is even veilig als het voorstel van Van der Kallen’’, zegt de gedeputeerde.

Geertruidenberg en Raamsdonksveer vanuit de lucht. In de cirkel ligt de Slikpolder. © Gemeente Geertruidenberg

De vraag is: wat kan de provincie doen om te voorkomen dat het waterschap zijn zin doorzet? Sjo Smeets, lid van Provinciale Staten voor GroenLinks, wilde dat gisteren weten van Van den Hout.

De provinciebestuurder voelt niet de behoefte om met Van der Kallen een dispuut op te starten over de normen die worden gehanteerd als het gaat over veiligheid. ,,Beide plannen voldoen aan de normen. Ook voor de toekomst. Het grote verschil is dat het voorstel van het waterschap geen enkel draagvlak heeft’’, aldus Van den Hout.

Hij wil het er niet op aan laten komen, maar als het niet anders kan, dan gooit ‘Den Bosch’ een laatste wapen in de strijd: geen goedkeuring geven aan het projectplan dat Brabantse Delta volgens de Waterwet moet indienen.

De provincie kan dat alleen maar doen als het plan in strijd is met het recht of het algemeen belang. Volgens Van den Hout is een compleet gebrek aan draagvlak in strijd met de ruimtelijke onderbouwing van het dijkenproject en dus met het algemeen belang.

Bron: BN De Stem