Zwerfafval opruimen in een straal van 100m?

*** Valt zwerfafval van een milieustraat ook onder deze nieuwe regelgeving? ***
De nieuwe milieuwetgeving dreigt ondernemers op te zadelen met allerlei soorten lastenverzwaringen. Minister Jacqueline Cramer moet uiterlijk 31 augustus om 12.00 uur duidelijk maken wat ze precies van plan is. Dat staat in een brandbrief die de Bovag naar de bewindsvrouw en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig jaar heeft de Kamer nog een motie aangenomen waarin zij duidelijk stelt dat de nieuwe milieuregels, die per 1 januari 2008 van kracht moeten worden, niet mogen leiden tot een stijging van de administratieve lasten en nalevingskosten voor de circa 400.000 bedrijven die onder de regels vallen. De koepelorganisaties in het bedrijfsleven zijn bang dat ze desondanks in het nieuwe jaar worden geconfronteerd met forse lastenverzwaringen.

Een voorbeeld is het zwerfafval. Ondernemers moeten deze rommel volgens de bestaande regels in een straal van 25 meter rond hun bedrijf opruimen. In het laatste voorstel van de minister wordt de grens opgerekt naar 100 meter.

Het ministerie en het bedrijfsleven voeren al twee├źneenhalf jaar overleg over een aanpassing van de milieuregels. Nu bestaat er een woud van regels. Zowel de overheid als de ondernemingen willen dat alles meer uniform en eenvoudiger wordt geregeld. De gesprekken tussen de betrokken partijen verlopen tot nu toe zeer stroef. De koepelorganisaties vermoeden dat het ministerie snelle invoering van nieuwe regels belangrijker vindt dan de kwaliteit en zorgvuldigheid. Volgens Cees Oudshoorn, delegatieleider namens het bedrijfsleven, worden de onderhandelingen gekenmerkt door wantrouwen, onvoldoende voortgang en toezeggingen die niet worden hard gemaakt. Uiteindelijk moesten er zelfs bemiddelaars worden ingeschakeld om de partijen weer tot elkaar te brengen.